Senteret sitt bannerbilde

Om oss

Kragskogen legesenter drives av legene  Øyvind Aa (spes. allm.med.) og Kristina Detlie (spes. allm.med.). Det er for tiden ansatt 2 legesekretærer; Else Marie Songve og Siw Tangen.
Begge legene har driftsavtale med det offentlige og er fastleger for hver sin liste av pasienter. Fastlegeavtalen innebærer plikt til å delta i det offentlige helsearbeidet i kommunen (bydelen). Øyvin Aa er helsestasjonslege hver torsdag fram til lunch. Fastlegeavtalen forsøker også å sikre legene en normal arbeidstid og fulltids praksis innebærer derfor 28 timer pr. uke kurativ tjeneste (konsultasjoner/sykebesøk/offentlig helsetjeneste). Dette er legens åpningstid, mens resten av arbeidstiden er beregnet for arbeid med henvisninger, attester, trygdesaker, vurdering av prøvesvar etc. samt drift av praksis. I tillegg til normal arbeidstid plikter fastleger yngre enn 60 år å delta i den kommunale legevaktsordning kveld, natt og helligdager.


TELEFON TIL LEGENE: Vi forsøker å ikke avbryte konsultasjonene.Vi ringer heller våre pasienter tilbake mellom to konsultasjoner eller etter kl.15.
For å kunne vurdere hvor mye det haster – både for time og telefonkontakt - er det viktig at man gir best mulig opplysninger i telefonen - ved tvil vil legene bli kontaktet med en gang. Legesekretærene har full taushetsplikt.

VENTETID: Hver dag er det holdt av flere ledige timer hos hver lege beregnet for akutt syke som tildeles ved henvendelse samme dag. Det hender pasienter kommer direkte uten forhåndsavtale og ved mindre presserende tilfelle må man da være forberedt på å bli tildelt time senere på dagen eller en av de nærmeste dager. På denne måten er vi i stand til å ta i mot akutt sykdom samme dag - eller hvis det er noe mindre preserende - i løpet av 1-2 dager. Ventetiden for ikke akutte tilfeller vil være lenger – for rutinepregete ting vanligvis ca. 2 uker.
Likevel vil det kunne oppstå forsinkelse for de med fast timeavtale. Vanligvis skyldes det akutt, muligens alvorlig sykdom og vi ber om unnskylding - også med henvisning til prinsippet om "en gang deg - en annen gang meg".

Noen pasienter har beskjed om å komme innom uten avtale for en blodprøve, sårskift, sprøyte eller liknende. Da må man alltid melde seg i luken. Man må i slike tilfelle regne med noe ventetid - ettersom hvor opptatt legesekretærene er.

PRØVESVAR: Alle former for prøvesvar, rtg.beskrivelser etc. blir vurdert av legen. Vi kontakter alltid pasientene hvis det er noe som skal kontrolleres eller på annen måte følges opp. Det er altså ikke nødvendig å ringe for å få svar på prøver – hvis noe er galt får man alltid beskjed.


Vi ønsker primært fra første stund å være lett tilgjengelig for deg. Via vår SMS tjeneste kan du formidle dine ønsker til oss 24 timer i døgnet. Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registrere noen områder hvor vi ikke lykkes ber vi deg gi oss informasjon om dette slik at vi kan forbedre våre rutiner.