Vi er godkjente av Folkehelseinstituttet for å sette gulfebervaksine. Dersom du er fastpasient hos en av våre leger kan du få en e-resept slik at du kan hente ut vaksinen på apoteket og få den satt hos oss.https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/tema/vaksine/gulfeberautorisasjon_2018_01_02.pdf