Ved ikke normale prøveresultater blir man alltid kontaktet av legen uten kostad.

Dersom man likevel ønsker alle svar tilsendt, må det avtales og betales ved legekonsultasjonen.

Statens takster for utskrift og sending av prøvesvar (takst 8) - inngår IKKE i frikortgrunnlaget                    Kr. 59,00

Girogebyr kommer i tillegg der pasienten bestiller prøvesvar sendt hjem i etterkant                                       Kr. 58,00