Nyheter

Legekontoret

Sommerstengt uke 29 og 30

Vi holder stengt uke 29 og 30. 

Vikar uke 30:  

Huseby Legesenter, Gamle Hovesetervei 2.

Telefon: 22703360. 

De tar seg KUN av ting som ikke kan vente. Det vil si ingen attester, forlengelse av sykmeldinger ( kan ordnes når vi er tilbake) og andre ting som kan vente. Vi ber dere respektere dette!

Uke 29 må legevakten kontaktes ved behov for akutt hjelp.