https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/

I følge fhi.no forventes sesongens influensavaksine inn til legekontorene medio oktober. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om når og hvordan vi skal gjennomføre vaksineringen.