Alle elever som trenger legeerklæring til skolen fordi de har vært hjemme fra skolen på grunn av sykdom, må sende en melding til fastlegen via www.helsenorge.no. Tjenesten krever bank-ID, det kan derfor være nødvendig med hjelp fra en foresatt. Tjenesten blir da en e-konsultasjon.