Viktig informasjon

Legekontoret


Røde dager i mai

Onsdag 01.05.2024 - Arbeidernes dag- stengt

Torsdag 09.05.2024 - Kr. Himmelfart - stengt

Fredag 17.05.2024 - Grunnlovsdag - stengt

Mandag 20.05.2024 - 2. pinsedag - stengt


Vedrørende blodprøvetaking, vaksinesetting og stingfjerning

Grunnet svært stor pågång har vi sett oss nødt til å endre rutinene vedrørende blodprøvetaking, vaksinesetting, stingfjerning etc. som er utenom konsultasjon. Tid må avtales med laboratoriet pr. telefon og foregår mandag t.o.m. torsdag. Dette gjelder også regelmessige rutineprøver.

Telefon

Det er som regel stor pågang på telefon og dessverre blir køen lang noen dager.
Vi vil derfor be dere være så kortfattet som mulig for at vi skal kunne betjene flest mulig, og for å redusere ventetid på telefonen.

Reseptfornyelser kan gjøres på www.helsenorge.no