Influensavaksine 2023

Influensavaksinen er ventet i midten/ slutten av oktober, det er foreløpig ikke gitt eksakt dato. Det vil komme ytterligere informasjon på nettsiden om når det vil være mulig å komme for å få satt vaksinen.

Vennligst ikke bestill time hos fastlegen din kun for å få satt influensavaksinen. Dette vil gjøres på drop in som tidligere år.

Viktig informasjon

Legekontoret

Influensavaksine 2023

Influensavaksinen er ventet i midten/ slutten av oktober, det er foreløpig ikke gitt eksakt dato. Det vil komme ytterligere informasjon på nettsiden om når det vil være mulig å komme for å få satt vaksinen.

Vennligst ikke bestill time hos fastlegen din kun for å få satt influensavaksinen. Dette vil gjøres på drop in som tidligere år.

Munnbind

Har du luftveissymptomer? Bruk munnbind i våre lokaler.

Telefon

Det er som regel stor pågang på telefon og dessverre blir køen lang noen dager.
Vi vil derfor be dere være så kortfattet som mulig for at vi skal kunne betjene flest mulig, og for å redusere ventetid på telefonen.

Reseptfornyelser kan gjøres på www.helsenorge.no