Tilgjengelighet

Parkering

 • Minimum en HC-parkeringsplass

Inngangsparti

 • Trinnfri atkomst
 • Dør lukkes automatisk, elektrisk døråpner

Venterom

 • Det er skiltet til resepsjon, wc og betalingsautomat
 • Stoler med rygg og armlene. Stoler i kontrast til bakgrunnsfarge, synlig for alle

Skilt

 • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør

Resepsjon

 • Lukket rom for henvendelser

WC

 • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett
 • Toalettarmstøtter montert på begge sider av toalett i høyde 0,7 meter fra gulv til overkant armlene. Fri bredde mellom toalettarmlene 0,6 meter. Toalettrullholder under armlene.
 • Dispensere montert i høyde 1,1 meter fra gulv til underkant. Dispensere i kontrast til bakgrunnsfarge, synlig for alle

Innvendige dører

 • Fri passasjebredde 86 cm

Belysning

 • Oppholdsareal/trapp/kommunikasjonsveier 200-300 lux