Legekontoret

Vaksiner

Vi setter andre vaksiner/ reisevaksiner, men vaksinen må du selv sørge for å ha hentet ut på apoteket i forkant. Du kan sende reseptforespørsel på www.helsenorge.no eventuelt ringe oss så legger vi inn resept.

Tid for setting av vaksiner avtales pr. telefon.