På www.helsenorge.no får du mye nyttig informasjon om deg selv. Du logger inn på siden med bank ID eller Buypass ID.

Noe av det du kan finne her er

*Dine resepter

*Dine vaksiner

*Frikort for helsetjenester

*Pasientreiser

*Prøvesvar om du har testet deg for covid-19

*Kjernejournal

I tillegg finner du mye verdifull informasjon som kan være nyttig i dagliglivet. Absolutt å anbefale å sjekke ut om du ikke allerede er bruker av denne siden!

 https://tjenester.helsenorge.no/